Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Неполучена кореспонденция

Публично обявлеине на писмо до г-жа Саша Ватева, г-н Марио Янчев и г-н Шентюрк Гюрсел управители на "АЛЕКС-2007"ООД относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.02.2018г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Кирил Стоилов, представител на СД"ПИАЛА-СТОИЛОВ И СИЕ", гр. Благоевград относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 25.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до управителя на "Хидроенерго - ТАС" ЕООД относно служебно изменение на Разрешително за водовземане, издадено от Директора на БД"Западнобеломорски район". (публикувано на 18.01.2018г.) 

Публично обявлеине на писмо до г-н Валери Димитров, управител на "ДЕС" ЕООД, гр. Гоце Делчев относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 17.01.2018г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Митко Самарджиев и г-н Емил Копрев, управители на "Алпина-2005" ООД, гр. Благоевград относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 17.01.2018г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Андрей Страшников, собственик на ЕТ "Андрей Страшников - АРИС", гр. Дупница относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 17.01.2018г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Владо Славчев Божинов относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 17.01.2018г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Аспарух Аспарухов, управител на "Сън Холидей" ЕООД, с. Чучулигово, община Петрич относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 17.01.2018г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Славчо Златанов Димитров относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 17.01.2018г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Веселин Банков, управител на "Стройрайон-Разлог" ООД, гр. София относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 17.01.2018г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Емил Копрев, управител на "Стронг Арм" ЕООД, гр. София относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 17.01.2018г.)

Публично обявлеине на писмо до г-н Атанас Георгиев, управител на "АЛФА ГРУП 1" ЕООД, гр. Пловдив относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-жа Галина Игнатова и г-н Светослав Грозданов, управители на "МЕАНДЪР" ООД, гр. София относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-жа Катерина Китанова, управител на "КОМИТИТЕ" ЕООД, с. Чучолигово, община Петрич относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Любомир Костов, представляващ  "КАУСТО-ГОЛД" АД, с. Скриняно общ. Кюстендил относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Мариян Момиров, ликвидатор на "НАВЕЛ-ТРАНС" ЕООД, гр. София относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-жа Надя Асенова, управител на "АЛКРИС КОМЕРС" ЕООД, гр. Кюстендил относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Николай Панков, управител на "КОМИТИ" ЕООД, с. Кулата, общ. Петрич относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.

Публично обявление на писмо до г-н Никола Панчев, управител на "КОНВЕНТА 7" ЕООД, с. Огняново относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Андрей Андреев и г-н Андрю Робинсън, управители на "НОВА ГЛЕЙД" ООД, гр. София относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Тодор Андонов, управител на "ПРОЕКТИНВЕСТ" ООД, гр. Благоевград относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Тодор Гикински, представляващ сдружение за напояване "САНДАНСКА БИСТРИЦА" , гр. Сандански относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Мантис Николаос Константинос, управител на "ТОРОС" ЕООД, гр. Благоевград относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Оиконому Йоанис Апостолос, управител на "ВЕНТА-ООД", с. Копривлен, общ. Хаджидимово относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-жа Виолина Накова-Богданова , управител на "АУСТРАЛИАН КУОЛИТИ ПРОДЪКТС ЕНД СЪРВИСИС" ЕООД, гр. Перник относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Владимир Димитров Данев гр. София, относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Никола Раев, управител на "ВОД ЕНЕРДЖИ" ООД, гр. София относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Гоце Еленков, управител на "ЗОДИАК 1" ЕООД, гр. Благоевград относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-жа Зоя Георгиева, управител на "ВЛАХОВ И СИН" ЕООД, гр. Монтана относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)