Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Неполучена кореспонденция

 

Публично обявлеине на писмо до г-н Атанас Георгиев, управител на "АЛФА ГРУП 1" ЕООД, гр. Пловдив относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-жа Галина Игнатова и г-н Светослав Грозданов, управители на "МЕАНДЪР" ООД, гр. София относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-жа Катерина Китанова, управител на "КОМИТИТЕ" ЕООД, с. Чучолигово, община Петрич относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Любомир Костов, представляващ  "КАУСТО-ГОЛД" АД, с. Скриняно общ. Кюстендил относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Мариян Момиров, ликвидатор на "НАВЕЛ-ТРАНС" ЕООД, гр. София относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-жа Надя Асенова, управител на "АЛКРИС КОМЕРС" ЕООД, гр. Кюстендил относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Николай Панков, управител на "КОМИТИ" ЕООД, с. Кулата, общ. Петрич относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.

Публично обявление на писмо до г-н Никола Панчев, управител на "КОНВЕНТА 7" ЕООД, с. Огняново относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Андрей Андреев и г-н Андрю Робинсън, управители на "НОВА ГЛЕЙД" ООД, гр. София относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Тодор Андонов, управител на "ПРОЕКТИНВЕСТ" ООД, гр. Благоевград относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Тодор Гикински, представляващ сдружение за напояване "САНДАНСКА БИСТРИЦА" , гр. Сандански относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Мантис Николаос Константинос, управител на "ТОРОС" ЕООД, гр. Благоевград относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Оиконому Йоанис Апостолос, управител на "ВЕНТА-ООД", с. Копривлен, общ. Хаджидимово относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-жа Виолина Накова-Богданова , управител на "АУСТРАЛИАН КУОЛИТИ ПРОДЪКТС ЕНД СЪРВИСИС" ЕООД, гр. Перник относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Владимир Димитров Данев гр. София, относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Никола Раев, управител на "ВОД ЕНЕРДЖИ" ООД, гр. София относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-н Гоце Еленков, управител на "ЗОДИАК 1" ЕООД, гр. Благоевград относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)

Публично обявление на писмо до г-жа Зоя Георгиева, управител на "ВЛАХОВ И СИН" ЕООД, гр. Монтана относно годишна инвентаризация на разчетите - публични държавни вземания. (публикувано на 09.01.2018г.)