Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ ще отбележи Световния ден на водата 22 март с учениците от VII СОУ „Кузман Шапкарев“-гр. Благоевград . Децата  ще се включат в интересни игри и занимания . 

Генералната асамблея на Обединените нации определя като Световен ден на водата да се чества 22 март, празникът се отбелязва официално от 1993 г. Инициативата да се посвети специален ден на водата (World Water Day) се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро, Бразилия.

На този ден правителства и международни организации напомнят, че чистата вода е живот, основен ресурс и наследство, което трябва да пазим, защото нашия живот зависи от това опазваме качеството на водата. Всяка година отбелязването на Световния ден на водата е свързано с определена тема. За 2018 г.   е „Природата за водата“ и насочва вниманието към това как можем да използваме природата, за да се справим с предизвикателствата на водата от 21-ви век.

На 8.12.2017 г., петък, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) ще даде пресконференция, на която директорът инж. Радослав Георгиев ще представи своята визия и цели за дългосрочното развитие на дейността на дирекцията. 

Пресконференцията е от 9,30 ч в сградата на БДЗБР, Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” №66, в Посетителски център – втори етаж. Акцент ще бъде поставен и върху предстоящите дейности, които ще залегнат в годишния план на БДЗБР за 2018 г.