Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“   организира обучително-информационна среща, свързана с  превенцията и защитата от наводнения. Тя ще се проведе с  подкрепата  на Регионална дирекция  „ПБЗН“ – гр. Благоевград и в нея ще участват представители на ведомства и  институции от  областите Благоевград и Смолян. Срещата е на 22 ноември от 10 ч. в конферентната зала на хотел  „Езерец“,  гр. Благоевград, бул. „Пейо Яворов” №2. 

Инициативата  е  в  изпълнение на мярка от Плана за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район за периода 2016-2021г., „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията“. 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и тази година ще се присъедини към  провеждането на кампанията „Да изчистим България заедно!", в която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Планираното място за почистване е една от най - новите дестинации в град Благоевград, превърнала се в любимо място за отдих на жителите на града - Екопътека "Кръста", която води началото си от парк „Ловен дом“ и е с дължината - 1320 м. В Деня за национално почистване на България - 16.09.2017г., служителите на Дирекцията за пореден път ще дадат своя пример в полагането на усилия за  поддържане и опазване на чиста околна среда.

„Да изчистим България заедно” е доброволчески и обществен проект, към който всяка година се присъединява значителен кръг от хора, възприели посланието и подкрепящи идеята за щадящо отношение към природата.