spacer
spacer search


БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Search
spacer
язовир Доспат
Навигация
Басейнова дирекция
Структура на БДЗБР
План за управление
Обществени консултации
Докладване
Басейнов съвет
Риск от наводнения
Обществени поръчки
Профил на купувача
Такси и контрол
Декларации по ЗПРКИ
Актуално
Новини
Събития
Обявления
Кампании за околна среда
Обяви за работа
Проекти
Доклади
Плащания в СЕБРА
Търсене
Сигнали от зелен телефон
Вътрешни правила
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

 Планове за управление на речните басейни 2016 - 2022г. 


Вход
Потребител

Парола

Запомняне
Забравена парола?
Syndicate
 
Басейнова дирекция

Басейново управление - преглед Отпечатване E-mail
Списък
Басейново управление - преглед
Стр. 2
Стр. 3През 2002 г. по силата на чл. 153 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие със чл.3 (ал.1) от Директива 2000/60/ЕС са създадени четири дирекции за басейново управление на водите към Министерство на околната среда и водите:

ВАЖНО!!!
Поради извършено вливане на "МКБ Юнионбанк" АД в "Първа инвестиционна банка" АД, Басейнова дирекция Западнобеломорски район има нова банкова сметка със следния номер: IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343. Старата сметка в МКБ "Юнионбанк" АД с номер BG97 SBUN 9195 3100 0673 43 ще бъде активна до 30.04.2014г.
 Image

  • 1. Дунавски район (БДДР) с център Плевен - обхващащ водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки;  • 2. Черноморски район (БДЧР)с център Варна - обхващащ територията източно от подземния вододел на малм-валанжския водоносен хоризонт и водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница, включително вътрешните морски води и териториалното море;


4. Западнобеломорски район (БДЗБР) с център Благоевград - за водосборните области на реките Места, Струма и Доспат.

 

spacer
Процедури и регистриСвободни водни количества на подземните водни тела към м. Октомври 2014г.


Промяна в Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ
БД Западнобеломорски район
Адрес:

Бул. "Св. Димитър Солунски" 66
2700 Благоевград

тел.: 073/ 894 103
Факс: 073/ 894 102
e-mail: bdblg@wabd.bg

Работно време: 
от 9:00 - 12:00
12:30 - 17:30
от понеделник до петък

Едно гише:
от 9:00 - 17:30
от понеделник до петък

Банкови сметки:

"Първа инвестиционна банка" АД
IBAN - номера с банков код FINVBGSF
и банкова сметка 
BG38FINV915031UB067343
Advertisement
Достъп до информация
Зелени телефони
В случаи на аварийни ситуации, нерегламентиран добив на баластра от реките или проблеми, свързани с водните обекти, обадете се на:

GSM: 0889 288 807

тел: 073 894 130

073 88 29 92

Сигнали за корупция подавайте на телефон:
073 88 29 92
или на електронния адрес:
bdblg@wabd.bg

Резултатите от всички проверки ще се публикуват на тази страница в сектор "Сигнали от зелен телефон"

Календар
Декември 2014
П В С Ч П С С
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 
Сайта е построен чрез Mambo CMS технология. Автор Любомир Марковски
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer