spacer
spacer search


БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Search
spacer
язовир Доспат
Навигация
Басейнова дирекция
Структура на БДЗБР
План за управление
Обществени консултации
Докладване
Басейнов съвет
Риск от наводнения
Обществени поръчки
Профил на купувача
Такси и контрол
Декларации по ЗПРКИ
Актуално
Новини
Събития
Обявления
Кампании за околна среда
Обяви за работа
Проекти
Доклади
Плащания в СЕБРА
Търсене
Сигнали от зелен телефон
Вътрешни правила
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

 Планове за управление на речните басейни 2016 - 2022г. 


Вход
Потребител

Парола

Запомняне
Забравена парола?
Syndicate
 
Басейнова дирекция

Басейново управление - преглед Отпечатване E-mail
Списък
Басейново управление - преглед
Стр. 2
Стр. 3
През 2002 г. по силата на чл. 153 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие със чл.3 (ал.1) от Директива 2000/60/ЕС са създадени четири дирекции за басейново управление на водите към Министерство на околната среда и водите:

Image


ВАЖНО!!!
На вниманието на всички Кметове и Областни управители на :
област Благоевград
област Кюстендил
област Перник
и област Смолян

Относно вредно въздействие на водите.
Уважаеми дами и господа Кметове и Областни управители,

На основание на чл.137, ал.1, чл.138, ал.4, т.5 и във връзка с чл.140, ал.4 на гл.ІХ „Защита от вредното въздействие на водите” от Закона за водите, Ви информираме за следното:
1.Във връзка с обявения жълт код и очаквани повишения на нивата на реките на територията на БД ЗБР-Благоевград, е необходимо да бъде създадена организация за:
• извършване на превантивни дейности по поддържане на проводимостта на речните легла ;
• предотвратяване на евентуални критични ситуации готовност за последваща реакция в случай на вредно въздействие на водите върху засегнати населени места, изградена инфраструктура и земеделски площи.

2.Оперативното звено в БДЗБР-Благоевград е активирано и е в готовност да реагира при нужда. При настъпване на критични ситуации свързани с вредното въздействие на водите е необходимо да бъдем уведомени на дежурен зелен телефон 0889 288 807.
 

  • 1. Дунавски район (БДДР) с център Плевен - обхващащ водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки;  • 2. Черноморски район (БДЧР)с център Варна - обхващащ територията източно от подземния  на малм-валанжския водоносен хоризонт и водосборните области на  вододелреките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница, включително вътрешните морски води и териториалното море;


4. Западнобеломорски район (БДЗБР) с център Благоевград - за водосборните области на реките Места, Струма и Доспат.

 

spacer
Процедури и регистри

Промяна в Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ
Advertisement
БД Западнобеломорски район
Адрес:

Бул. "Св. Димитър Солунски" 66
2700 Благоевград

тел.: 073/ 894 103
Факс: 073/ 894 102

телефон за справки по процедури:
073/894 130

e-mail: bdblg@wabd.bgРаботно време: 
от 9:00 - 12:00
12:30 - 17:30
от понеделник до петък

Едно гише:
от 9:00 - 17:30
от понеделник до петък

Банкови сметки:

"Първа инвестиционна банка" АД
IBAN - номера с банков код FINVBGSF
и банкова сметка 
BG38FINV915031UB067343
Advertisement
Достъп до информация
Зелени телефони


Случаи на аварийни ситуации, нерегламентиран добив на баластра от реките или проблеми, свързани с водните обекти, обадете се на:


 GSM: 0889 288 807

тел: 073 894 130
        073 894 103 

Резултатите от всички проверки ще се публикуват на тази страница в сектор "Сигнали от зелен телефон"
"Оперативен телефон" за регистриране на сигнали за опасност от наводнения, с цел предотвратяване на вредните въздействия на водите от преминаване на високи вълни, в следствие на предвидими и/или изключителни обстоятелства.


GSM: 0879 400 678
Сигнали за корупция подавайте на телефон:

073 894 103

или на електронния адрес:
bdblg@wabd.bg
Календар
Ноември 2015
П В С Ч П С С
2627282930311
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Анкета
Доволни ли сте от административното обслужването в БДЗБР
  

 
Сайта е построен чрез Mambo CMS технология. Автор Любомир Марковски
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer